Navigácia

Utorok 20. 11. 2018

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou v Moravanoch nad Váhom
  Na Výhone 188, 922 21 Moravany nad Váhom
 • +421 33 7719 187

Novinky

 • Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom pod záštitou starostu obce Ing. Petra Hulmana poriada II. ročník 24 hodinového turnaja v stolnom tenise. Začiatok turnaja je 14.12.2018 o 15:00 hod. Bližšie informácie sú v priloženom plagáte.

 • Dňa 19.11. sa v školskom klube detí uskutočnil výtvarný wokshop s p. Kosánovou. Podujatie bolo realizované v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany. Deti sa dozvedeli odpovede na mnohé otázky a vyskúšali si aké to je keď jeden zmysel chýba...

 • V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

  T 5 - 2018.

  Žiaci 6.- 9. ročníka budú mať riaditeľské voľno.

 • Žiakom 9. ročníka určite pomôžu pri výbere ďalšieho štúdia - testy profesijnej orientácie. Tieto testy, so súhlasom zákonného zástupcu, absolvovali žiaci pod vedením odborného psychológa z CPPP a P z Piešťaň dňa 18.10.2018.

 • Žiaci 9. ročníka pripravili pre žiakov nižších ročníkov výstavu k 100. výročiu vzniku ČSR. Rozdelili si udalosti a osobnosti, ktoré pod odborným dohľadom Mgr. D. Matušinského obsahovo aj vizuálne spracovali. Naučili sa pracovať s rôznymi historickými prameňmi, hľadali súvislosti a význam vzniku ČSR pre formovanie moderného slovenského národa. Vrcholom ich snaženia bol odborný seminár, na ktorom prezentovali svoju tému a vymenili si skúsenosti so spôsobom práce. Svoje prezentačné zručnosti využili aj na to, ako spojiť udalosti, ktoré sa odohrali na začiatku minulého storočia, so súčasnosťou. Reportáž o tejto aktivite našich deviatakov si možno pozrieť na TV Karpaty.

 • Dňa 25.10.2018 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili tematickej geografickej exkurzie vo Hvezdárni Partizánske. Exkurzia bola zameraná na rozšírenie poznatkov o Zemi a vesmíre. Žiaci absolvovali odborný výklad a praktické ukážky pohybov Zeme a Mesiaca. Mali možnosť nahliadnuť do kupoly, ktorá slúži na pozorovanie vesmírnych telies a zoznámiť sa s výskumnou prácou pracovníkov hvezdárne.

 • Posledný októbrový a prvý novembrový týždeň sa niesli v tvorivom duchu. Pani Jana Bayer si pripravila pre našich žiakov tvorivé dielne, na ktorých ich zasvätila do práce s hlinou.

 • Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Preto 26.10. žiaci 2.A a 4.A triedy navštívili babky a dedkov v Domove dôchodcov. Potešili ich milým slovom, básničkami a pesničkami.

 • Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme s našimi prvákmi vyrobili krásne jesenné pozdravy pre starších ľudí v našej obci, ktoré sme im potom doručili osobne do schránok.

  Motto:

  „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

 • Koncom októbra sme v školskom klube privítali vzácnu návštevu. Navštívil nás pán Jobus spolu so svojím synom a priniesol k nám množstvo ľudových hudobných nástrojov. Deti tak mali možnosť vidieť ako vyzerá drombita=pastiersky roh, gajdy, rôzne píšťalky, fujara, okarina, ozembuch, bubon, šalmica a veľa ďalších. Na záver si deti vyskúšali aké ľahké alebo naopak ťažké je hrať na takýchto nástrojoch. Vďaka milej návšteve deti prežili zábavné a najmä poučné popoludnie.

 • 26.10. si žiaci 4.A urobili Deň zdravej výživy. Na desiatu si doniesli zdravú desiatu (žiadne sladkosti či slané lupienky) ovocie, zeleninu a na pitie nesladené nápoje. Ponúkli sa jablkami a jablčnými koláčikmi od starej mamy. Nakoniec využili svoju fantáziu pri zhotovovaní zábavnej zdravej desiaty.

 • V piatok 19.10. sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili Dňa otvorených dverí na SOŠ v Rakoviciach. Ich študenti nás previedli po celom areáli školy. Žiaci mali možnosť vidieť aranžérske práce, navštívili sme skleník s rajčinami a paprikami, obdivovali historickú budovu sýpky, ktorá je prerobená na múzeum a konajú sa v nej aj spoločenské akcie študentov. Zaujímavá bola návšteva biologického a chemického laboratória. Pedagógovia si pripravili zaujímavé prezentácie o fungovaní školy a skoro v každej miestnosti mali pre nás nachystané občerstvenie. Škola je situovaná v krásnom parku, išlo o veľmi príjemnú návštevu.

 • V dňoch 19.10. a 22.10. 2018 sme s našimi prvostupniarmi strávili Deň jablka. Pripomenuli sme si prečo sú jablká také zdravé a prečo nám tak chutia. Vyučovanie sa tiež nieslo v znamení jablka. Počítali sme jabĺčkové príklady a plnili jabĺčkové úlohy. Celý deň sa po škole šírila lákavá vôňa vanilky a škorice z prinesených dobrôt. Pochutili sme si na jablkových koláčikoch a iných dobrotách vyrobených z jabĺk. Pripravili ich naši žiaci spolu s ich rodičmi alebo starými rodičmi. Patrí im za to naša veľká vďaka - všetkým nám veľmi chutili.

 • Dňa 18.10. sa žiaci 3.A a 3.B zúčastnili v Mestskej knižnici v Piešťanoch na podujatí Celé Česko-Slovensko číta deťom. Českí a slovenskí autori čítali zo svojej tvorby.

 • 17.10. sa žiaci 4.A a 4.B zúčastnili v Mestskej knižnici v Piešťanoch interaktívnej putovnej výstavy – Osmijankova literárna záhrada. Hlavným Osmijankovým mottom je čítanie hrou.

  Najprv spoznali Osmijankov životopis – jeho narodenie a rodostrom. Našli cestu cez močiar skladaním prísloví. Potom ich tu čakali dobrodružné záhradné práce – strom Rozprávkovník Kristy Bendovej, Šifrovník na odkliatie zakliatej princeznej, opravili Veršoplôtiky, odhalili obyvateľov stromu, zasiali semienka knihokvetov. Po práci si oddýchli čítaním v záhradnom domčeku. Kráľovský kvet sa im odmenil svojou krásou. Žiaci tak zistili, že v dnešnom pretechnizovanom svete nemusí interaktivita prebiehať len cez počítač a na interaktívnej tabuli.

 • Dňa 6.10. 2018 sa naši žiaci z turistického a environmentálneho krúžku zúčastnili turistického podujatia - Bananskej BUĎ - FIT. Cestou z Banky cez Obrázkovú horu na Ahoj čistili Bananský náučný chodník. Na Ahoji ich čakala odmena guláš a špekačky.

 • Dňa 1. októbra sa žiaci 2.A a 2.B triedy zúčastnili exkurzie do súkromného etnografického múzea ZA KRAKOVSKÚ BRÁNU, ktoré sa nachádza v obci Krakovany. Múzeum dokumentuje život nielen obyvateľov obce Krakovany, ale aj priľahlých dedín.

  17.10. sa žiaci 4.A a 4.B. tiež zúčastnili exkurzie do Etnografického múzea ľudovej kultúry v Krakovanoch. Prezreli si bohaté exponáty zo života ľudí v minulosti. Spoznali aj zručnosť našich predkov v umení vyšívania, výroby čipky a šití odevov. Dozvedeli sa veľa zaujímavého o spôsobe ich života, (aj o živote detí), o ich práci, vzdelávaní, obliekaní, spôsobe bývania, prania a kúpania, prípravy jedla a stravovania. Žiaci mohli porovnať neľahký život našich predkov so životom v súčasnosti. Zaujímavé bolo rozprávanie o dobrých medziľudských vzťahoch a vzájomnej pomoci medzi ľuďmi, na čo často v súčasnosti zabúdame.

 • Tak ako každý rok – tak i tento, privítali deti zo školského klubu pani jeseň ŠARKANIÁDOU.

  Vďaka teplému jesennému počasiu a príjemnému vetríku sa vzniesli k oblohe mnohé rôznofarebné šarkany. Niektoré si deti priniesli z domu, no boli i také, ktoré si deti vyrobili samé.

 • Pri príležitosti Svetového dňa mlieka sme si aj v našej škole pripomenuli dôležitosť mlieka a mliečnych produktov pre naše zdravie. Žiaci prvého stupňa sa počas jedného dňa dozvedeli nové informácie, ochutnali mliečne výrobky, súťažili a vytvorili krásne plagáty a výtvarné práce.

 • 26.9.2018 sa na našej škole uskutočnil program pri príležitosti Medzinárodného dňa jazykov. Naše pozvanie prijali študenti Gregor Koprna, ktorý v rámci výmenných pobytov Rotary klubu strávil mesiac v Indii a Nicholad Beach, ktorý momentálne absolvuje ročný pobyt na Slovensku a študuje na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Študenti žiakom 6., 7., 8. a 9. predstavili svoje prezentácie, v ktorých priblížili svoje študijné pobyty v daných krajinách v anglickom jazyku. Následne mali žiaci možnosť klásť otázky v anglickom jazyku a spýtať sa na ich pocity, zážitky a skúsenosti. Týmto programom si žiaci nielen pripomenuli význam vzdelávania v oblasti cudzích jazykov, ale si aj precvičili svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku.

 • V spolupráci s Mestskou knižnicou v Piešťanoch zavítala v utorok 25.septembra medzi deti v školskom klube pani Katarína Kosánová, ktorá deťom predstavila rôzne detské časopisy. Prečítala im pútavý príbeh z časopisu Slniečko a spoločne s deťmi vytvorila papierový prístav plný farebných lodiek. Na záver vyrobila krásnu trblietavú „vodnú hračku“, ktorú deťom venovala na pamiatku.

 • Dňa 24.9. sa žiaci 8. a 9. ročníka po prvýkrát zúčastnili predstavenia v anglickom jazyku s názvom Hrdinovia s podtitulom Detský čin roka. Predstavenie sa nieslo v komicko - vážnej nálade, na konci už bolo každému jasné, kto sú skutoční detskí hrdinovia - tí, ktorí dokážu pomôcť zachrániť ľudský život.

 • V piatok 7.9. zažili naši žiaci deň plný športu a zábavy v prostredí rekreačného zariadenia Prašník. Okrem zábavy sa dozvedeli aj množstvo nových a zaujímavých informácií.

 • Dňa 7.9. sa na našej škole uskutočnila beseda so spisovateľkou, herečkou a moderátorkou Bibianou Ondrejkovou o knihe Rozprávky o dievčinke Julke. Deťom sa beseda veľmi páčila a za odmenu si domov odniesli knižku aj s autogramom.

 • prítomní boli hostia

  Ing. Peter Hulman, starosta obce Moravany nad Váhom

  Mária Koláriková, starostka obce Ducové

  Jana Myjavcová, starostka obce Hubina

  JUDr. Magdaléna Kuciaňová, poslankyňa NR

  Ján Forgáč, zástupca starostu obce Moravany nad Váhom

 • budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

  R O Z H O D N U T I E o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

 • DEVIATAKOV V TEMATÍNE

 • V júni sa žiaci druhého stupňa našej školy zúčastnili praktickej ukážky programovania a práce s 3D tlačiarňou v Školskom výpočtovom stredisku v Piešťanoch. Spoznali históriu 3D tlačiarni, dozvedeli sa, aké parametre sú dôležité pri výbere 3D tlačiarne a akú treba podporu operačného systému a tlačového softvéru. Vyskúšali si navrhovanie a usporiadanie 3D objektov a následne ich 3D tlač.

 • na Výtokoch

 • 31. máj 2018

  Výsledková listina

  1. ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom - 211 bodov

  2. ZŠ Holubyho 15, Piešťany - 144 bodov

  3. ZŠ F.E. Scherera, Piešťany - 131 bodov

  4. ZŠ Školská 4, Vrbové - 101 bodov

  5. ZŠ Dolní Věstonice - 84 bodov

 • ROZPRÁVKA O EZOPOVI - Penzión Tematín 23.5.

  PUTUJEME ZA GRÉCKYMI BÁJAMI - 6. trieda 24.5.

  Ľubomír Feldek, Miroslav Cipár, Katarína Feldeková

 • V našej obci pribudnú ďalšie miesta pre škôlkarov prostredníctvom projektu "Rekonštrukcia a prístavba dokončenej stavby Materskej školy, Moravany nad Váhom". Celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške 324 900 eur, výška nenávratného finančného príspevku je 299 155 eur.

 • Jednou z aktivít DŇA ZEME bolo aj pozeranie filmu BIELY BIM, ČIERNE UCHO a vzťahu človeka a zvieraťa.

 • ktorý je jedným z najobľúbenejších vrcholov v lokalite Bielych Karpát. Lákadlom Veľkého Lopeníka je hlavne rozhľadňa a výhľady z nej. Vzhľadom na to, že je rozhľadňa vybudovaná na hraniciach, je aj akýmsi symbolom priateľstva medzi Čechmi a Slovákmi.

 • Zriaďovateľ Obec Moravany nad Váhom získala formou dotácie 5000 eur z Environmentálneho fondu na rok 2018. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci I. a II. stupňa našej školy, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, obyvatelia obce. Aktivity projektu:

  EKOZÁHRADKA

  MISIA MODRÁ PLANÉTA

  POSEDENIE V EXTERIÉRI

 • Dňa 26.4.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola súťaže Mladý záchranár, na ktorom z celkového počtu 27 družstiev obsadili 3. miesto a vybojovali si účasť v krajskom kole, kde obsadili 8. miesto. Našu školu reprezentovali:

  Sára Majerská

  Alexandra Mináriková

  Šimon Koroš

  Adrián Buška

  Alexandra Mináriková

 • Písal sa dátum 18.4.2018 a niektorí žiaci našej školy boli unesení. Unesení boli originálnym majstrom nožníc a strihania Karolom Krčmárom do papierového kráľovstva. V tomto kráľovstve bolo všetko z papiera, žila tu princezná Písanka a tú uniesol papierový drak. Dozvedeli sme sa, ako sa s drakom popasoval, naučil nás popri tom vystrihovať z papiera rytiera, Červenú Karkulku, saganovskú prilbu a veľa iných zaujímavostí, hral pritom na didgeridoo a ukulele a zaspieval nám aj hymnu papierového kráľovstva.

 • DEŇ NARCISOV - vyzbieraná čiastka na našej škole bola 221,06.

 • Jakub Majerský 1.miesto

  Šimon Koroš 1.miesto

  Adela Šimonová 1.miesto

 • Vo štvrtok 22.3. sme v našej škole oslávili Deň vody. Žiačky 8.triedy pripravili pre prvý stupeň zaujímavú prezentáciu o tom, prečo je voda dôležitá pre náš život. V každom ročníku žiaci vytvorili zaujímavé projekty a plagáty. Počas dňa sa žiaci mohli občerstviť vo vodnom bare, kde sa podávala zdravá citronáda.

 • Starosta obce Ing. Peter Hulman pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil pedagógov školy Mgr. Katarínu Belasovú, Mgr. Janu Bolješikovú a Mgr. Elenu Hulmanovú za dlhoročnú pedagogickú prácu.

 • Formou prezentácie spojenej s besedou sa žiaci 3. A a 3.B oboznámili s tým, ako vzniká kniha.

 • 24.marec 2018

 • 21.3. sa žiaci 4.A a 4.B zúčastnili prezentácie knihy v Mestskej knižnici v Piešťanoch.

 • Nové kontaktné údaje

  e-mailová adresa školy: zsmoravany@zsmoravany.sk

  e-mailová adresa riadtieľa školy: riaditel@zsmoravany.sk

  e-mailová adresa zástupcu riaditeľa pre MŠ: zastupcams@zsmoravany.sk

 • V súčasnej dobe nie sú žiadne voľné pracovné miesta.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou v Moravanoch nad Váhom
  Na Výhone 188, 922 21 Moravany nad Váhom
 • +421 33 7719 187

Fotogaléria