• Novinky

    • Zápis do 1. ročníka

     Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v budove základnej školy v Moravanoch nad Váhom v dňoch:

     24. 4. 2019 streda od 15:00 – 17:00

     25. 4. 2019 štvrtok od 15:00 – 17:00

     26. 4 . 2019 piatok od 15:00 – 17:00

     Zápis sa týka detí narodených od 1.9.2012 do 31.8.2013

    • Fotografická a výtvarná súťaž

     Obec Moravany nad Váhom (Slovenská republika) v spolupráci s obcou Dolní Věstonice (Česká republika)

     v rámci cezhraničnej spolupráce vyhlasuje:

     fotografickú súťaž KRÁSY A BOHATSTVO PRÍRODY REGIÓNU a výtvarnú súťaž ŽIVOT V REGIÓNE.

     Podrobnejšie informácie k súťaži sú uvedené v odkazoch pod textom.

    • Veľká noc v ŠKD

     S príchodom Veľkej noci sa v 1. oddelení ŠKD premenili deti na malých cukrárov a cukrárky a spolu s pani vychovávateľkou Mgr. Pitákovou si spoločne vymaľovali medovníkové vajíčka. Fantázii sa medze nekládli a pod ich rukami vznikali originálne umelecké diela, z ktorých mali deti veľkú radosť.

    • Hollého pamätník

     Dňa 10. a 11. apríla 2019 sa žiačky našej školy zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže Hollého pamätník. V prednese poézie sa žiačka Eliška Bačová umiestnila na 3. mieste a v prednese prózy sa žiačka Ester Majerská umiestnila na 2. mieste. Srdečne blahoželáme! Na súťaž žiačky pripravovali Mgr. Eva Repková a Mgr. Viera Raušlová.

    • Basketbalová liga

     V pondelok 15.4.2019 sa konal finálový deň basketbalovej ligy v Piešťanoch. Žiaci zo ZŠ v Moravanoch nad Váhom sa umiestnili na peknom štvrtom mieste. Srdečne blahoželáme!