• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Učiteľ/ka MŠ

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    01.09.2023
   • Požiadavky:
    Platové podmienky:
    Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

    Vzdelanie:
    Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

    Znalosť práce s PC:
    Internet, MS Office, EduPage

    Životopis spolu so žiadosťou posielajte na adresu zastupcams@zsmoravany.sk