• Krúžky

  • Ponuka krúžkov na školský rok 2021/2022

    

 • 1. Príprava na T9 SJL Štvrtok: 12:30 - 13:20 9.A p.uč. Láfová
  2. Príprava na T9 MAT Utorok: 13:25 - 14:25 9.A p.uč. Michelová
  3. Novinársky krúžok Piatok: 13:25 - 14:25 2. stupeň p.uč. Pitáková
  4. Výtvarný krúžok Pondelok: 11:25 - 13:25 3.A p.uč. Dzuráková
  5. Športovo - turistický krúžok Streda: 13:30 - 16:30 1. stupeň p.uč. Papánková
  6. Loptové hry

  Pondelok: 

  Utorok:

  Streda:

  Štvrtok:

  14:40 - 15:40

  14:15 - 15:15

  14:15 - 15:15

  14:40 - 15:40

  4.A, 4.B

  2.A, 2.B, 3.A

  4.A, 4.B

  2.A, 2.B, 3.A

  p. uč. Kuna
  7. Krúžok hudobnej produkcie Štvrtok: 13:20 - 14:20 2. stupeň DJ Sensoreal
  8 Happy Move Streda: 13:20 - 14:20 1. stupeň Jozef Gloss
  9 Rugby Piatok: 13:20 - 14:20 1. a 2. stupeň Andrej Chalás