• Pro-kognitívne osvetlenie

   •  

    POŘÍZENÍ BIOLOGICKY OPTIMALIZOVANÉHO PRO-KOGNITIVNÍHO
    OSVĚTLENÍ DO PROSTŘEDÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A JEHO BENEFITY PRO
    ŽÁKY A PEDAGOGY


    V rámci operačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
    jsme ve spolupráci se ZŠ Moravany nad Váhom pořídili do dvou učeben pro-kognitivní
    osvětlení. Celý projekt je podpořen částkou 17768,95 €.


    Součástí projektu je výzkum v předmětu fyzika a přírodopis žáky 2. stupně na slovenské
    a české straně – vliv biologicky optimalizovaného osvětlení na žáky a učitele.
    Dosažené výstupy budou prezentovány při společném setkání v rámci projektového dne
    na ZŠ v Bučovicích a součástí bude i beseda s odborníkem z firmy Spectrasol, která se
    zabývá touto technologií.


    Od osvětlení očekáváme zlepšení vizuálního komfortu žáků a učitelů, eliminaci
    nepříznivých vlivů podprahového blikání zářivek. Dále očekáváme pozitivní dopad na
    psychickou odolnost, lepší emocionální naladění při studiu, komunikaci a celkovou
    atmosféru a mezilidské vztahy.