• Moravany nad Váhom

    •      

            Milí rodičia a priatelia školy,

              v roku 2010 sa nám úspešne podarilo založiť Občianske združenie Rodičov a priateľov ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom. Od roku 2012 sa teda registrujeme za prijímateľov 2 % z daní z príjmov právnických a fyzických osôb.

              V roku 2018 opäť pokračujeme v úspešne nastavenom trende a týmto by sme Vás chceli poprosiť o venovanie chvíľky pozornosti a darovanie 2% z Vašich zaplatených daní základnej alebo materskej škole. Tieto peniaze nám veľmi pomáhajú doplniť rozpočet na nákup vzdelávacích a iných pomôcok pre naše deti.

           V záložkách na tejto stránke nájdete všetky potrebné tlačivá a návody na vyplnenie Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane. Tieto tlačivá si môžete tiež vypýtať v riaditeľni, príp. v MŠ u každej pani učiteľky. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete darovať tieto peniaze práve nášmu občianskemu združeniu a určite ich zmysluplne využijeme.