• Biela pastelka

     • Dňa 22.septembra (piatok) prebehne na našej škole

      finančná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

      Za akúkoľvek podporu vám ďakujeme.

     • Ponuka krúžkov v školskom roku 2023/2024

     • Vážení rodičia,

      od 08.09.2023 do 20.09.2023 máte možnosť cez Prihlasovanie/Ankety prihlásiť Vaše dieťa na krúžok. Pre prihlásenie sa Vám zobrazujú krúžky, ktoré sú určené pre ročník, ktorý Vaše dieťa navštevuje.

      Zoznam všetkých krúžkov na škole:

      Angličtina pre prvákov (štvrtok 12:45-13:45)

      Druháci spoznávajú počítač (pondelok 13:00-14:00 alebo utorok 12:45-13:45)

      Počítačový krúžok pre tretiakov (štvrtok 13:15-14:15)

      Šikovník pre 4.B (pondelok 12:30-13:30)

      Športový krúžok pre 4. - 7. ročník (utorok 14:15-15:45)

      Anglický jazyk pre 8. a 9. ročník (streda 13:25-14:25)

      Príprava na T9 - SJL (pondelok 13:25-14:25)

      Príprava na T9 - MAT (utorok 13:25-14:25)

      Hádzaná (pondelok 14:15-15:15, štvrtok 14:15-15:15)

      Stolný tenis (pondelok 17:00-18:00, streda 17:00-18:00)

      Rugby (pondelok 14:15-15:45)

      Futbalový krúžok (piatok 13:15-14:30)

      Tanečný krúžok (upresníme)

      Hudobný krúžok (upresníme)

      HappyMove (streda 14:15-15:15)

       

      Krúžky začínajú od októbra 2023.

       

      Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2023 je stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

       

     • Rodičovské združenie

     • Dňa 13.09.2023 (streda) o 1630 hod. sa v triedach uskutoční celoškolské Rodičovské združenie.

      Stretnutie Rady rodičov sa uskutoční o 1730 v školskej jedálni.

     • Začiatok školského roka 2023/2024

     • Aj vám sa zdá, že letné prázdniny sa začali len nedávno? A ubehli opäť veľmi rýchlo. Nuž, taká je realita. Školáci sa v pondelok 4. septembra opäť posadili za školské lavice a zahájili školský rok 2023/2024. Do školských lavíc sa vrátilo 300 žiakov. 

     • Príjemný návrat do školy

     • Vážení rodičia,

      Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil vzdelávací materiál ako pripraviť deti do školy. Materiál obsahuje  informácie, ktoré Vám môžu pomôcť pri vstupe Vašich detí do nového školského roku.

     • Oznam školskej jedálne

     • Vážení rodičia,

      stravovanie v školskej jedálni je pre žiakov prihlásených na stravu možné od 05.09.2023. Žiadame Vás, aby ste žiakov z obeda v prípade choroby alebo neúčasti na vyučovaní zo stravy odhlasovali, nakoľko sa dotácia na obedy v daných prípadoch nevzťahuje (tá je podmienená účasťou dieťaťa na vyučovaní). Žiak je povinný si na obed so sebou priniesť čip.

      Zároveň Vás žiadame, aby žiaci, ktorí sa stravovali, ale už stravu nebudú odoberať, vrátili čip u vedúcej školskej jedálne.

     • Otvorenie školského roka 2023/2024

     • Vážení rodičia,

      nový školský rok začíname v pondelok 4. septembra 2023 o 8:00. Otvorenie školského roka sa bude konať pred hlavným vchodom školy. Po slávnostnom otvorení sa žiaci 2. – 9. ročníka odoberú spolu s triednymi učiteľmi do svojich tried. Následne si triedne pani učiteľky odvedú svojich prváčikov do ich nových tried. S každým prvákom môže ísť do budovy školy iba jeden zákonný zástupca. V prípade nepriaznivého počasia si žiaci prinesú prezuvky a triedni učitelia odvedú žiakov ihneď do svojich tried.

      Predpokladaný čas strávený v škole 800 hod. – 930 hod.

      Želáme Vám veľa zdravia a chuti zdolávať nové výzvy pri vzdelávacom procese Vašich detí v tomto školskom roku.

      V utorok 05.09.2023 vyučovanie s triednymi učiteľmi:
      I. stupeň – 4 vyučovacie hodiny
      II. Stupeň – 5 vyučovacích hodín

      Vyučovanie podľa rozvrhu začína 06.09.2023.

      Obedy sa poskytujú od 05.09.2023 pre prihlásených žiakov.

      ŠKD je v prevádzke od 05.09.2023.

     • Maškrtenie v 4. triede

     • Nie všetky deti jedia radi ovocie, ale keď sa spojí so sladkým, tak u detí to zaboduje viac. Presvedčili sa o tom aj štvrtáci.

      27. júna si zdravo zamaškrtili aj s dávkou vitamínov. Každý si pripravil sladký ovocný pohár, na ktorom si potom aj sám pochutnal.

      29. júna pokračovali v sladko - ovocnom konci školského roka. K ukončeniu prvého stupňa dostali od rodičov tortu vyzdobenú sladkosťami, ale aj ovocím. Veľa úspechov na 2. stupni.

     • Výlet druhákov a štvrtákov

     • 28. júna druháci a štvrtáci navštívili etnografické múzeum „Za Krakovskú bránu“ v Krakovanoch a Park miniatúr v Podolí.

      V Krakovanoch nazreli do obytnej, ale aj hospodárskej časti starého sedliackeho domu a formou pútavého rozprávania pani majiteľky sa dozvedeli o živote a zvykoch našich predkov. Okrem dobového zariadenia a hospodárskych strojov si prezreli aj zbierku krojov a čipiek. Najviac si budú pamätať prechádzku po povale, kde v minulosti sušili obilie.

      V parku miniatúr si žiaci samostatne prezerali modely hradov, zámkov, kostolov, ale aj chát, rozhľadní a rodných domov významných osobností.  Mohli vidieť nielen súčasné podoby objektov, ale aj tie, ktoré už zanikli, alebo sú z nich iba zrúcaniny. Tu si ich prezreli v plnej kráse tak, ako v minulosti naozaj vyzerali. Potom sa občerstvili v bufete a na čerstvom vzduchu si oddýchli a posedeli. Zakúpili si aj rôzne darčekové predmety s a suveníry s tematikou hradov a zámkov.

     • Tvoriví štvrtáci

     • Štvrtáci zistili, že aj z materiálu, ktorý by skončil v koši alebo prírodného materiálu, sa dajú zhotoviť rôzne výrobky. V priebehu minulého a tohto školského roka z týchto materiálov vyrobili šarkanov, robotov, búdky pre vtáčikov, zvieratá obrázky, dekoratívne, ale aj úžitkové predmety, darčeky... Zo zbytkov vlny urobili Guľkov Bombuľkov a vyzdobili aj použité tácky. Učivo prírodovedy obohatili zostrojením vlastných jednoduchých strojov.

     • Škola v prírode

     • Žiaci 3. a 4. ročníka sa v dňoch 12.6. - 16.6. 2023 zúčastnili Školy v prírode v rekreačnom zariadení Bartoška v Čremošnom. Deti prežili nádherných päť dní plných športu, hier, výletov a zábavy v krásnom prírodnom prostredí.

     • Výlet Smolenice

     • Dňa 26.5. boli  prváci a niektorí piataci na školskom výlete vo Včelárskej záhrade v Smoleniciach. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o živote včiel, o tom ako sa robí med, kde včely bývajú a ako sa o nich včelári starajú. Deti si vyrobili sviečky z včelých plástov. Ochutnali aj 3 druhy medu. Najviac im chutil pastovaný med. V obchode si nakúpili rôzne výrobky z medu - medové lízanky, medovú malinovku, sviečky aj rôzne druhy medu. Navštívili aj krásne nádvorie Smolenického zámku.

     • Bubáčik, Stela a 16 huskyov

     • 22.júna sa deti zo školského klubu v rámci tvorivého workshopu zoznámili s populárnou českou spisovateľkou a prekladateľkou zo škandinávskych jazykov pani Danielou Krolupperovou a významnou českou ilustrátorkou Ivonou Knechtlovou.

      V úvode sa deti oboznámili s ich tvorbou a potom mali možnosť vytvoriť si vlastný obrázok, ktorý odzrkadľoval dvere k ich snom.

      Podujatie, ktoré prebehlo v spolupráci s Mestskou knižnicou v Piešťanoch sa deťom veľmi páčilo a už teraz sa tešia na ďalšie podujatia.

     • Voľné pracovné miesto - Vychovávateľ/ka ŠKD

     • Úväzok: 100%

      Dátum nástupu: 01.09.2023

       

      Platové podmienky:

      Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

       

      Požiadavky:

      Vzdelanie: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

      Znalosť práce s PC: Internet, MS Office, EduPage

      Ďalšie požiadavky: Znalosť ANJ vítaná.

     • Matematický klokan

     • Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do matematickej súťaže pod názvom Matematický klokan, gratulujeme. Tešíme sa, že nabrali nové skúsenosti. Osobitne nás potešili žiaci umiestnení v prvej pätine z celkového počtu žiakov zapojených na celom Slovensku.