• Aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023

     • V školskom roku 2022/2023 pedagogickí zamestnanci Základnej školy s materskou školou Moravany nad Váhom absolvovali aktualizačné vzdelávanie na témy:

      • Úvod do nástrojov platformy Office 365 a online vyučovanie cez MS TEAMS
      • ONEDRIVE - efektívne využitie ukladacieho priestoru, FORMS - jednoduchá tvorba kvízov a dotazníkov, MS TEAMS - online vyučovanie
      • Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa
      • Využitie interaktívnej tabule s programom ActivInspire