• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia,

  žiadame Vás o správne vyplnenie údajov, či už v prihláške do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2023/2024 alebo v žiadosti o prijatie do materskej školy na školský rok 2023/2024.
  Je žiaduce, aby boli uvedené údaje v tvare totožnom ako na rodnom liste.

  Zapísané do základnej školy budú deti narodené do 31.08.2017 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky.
  Zápis do základnej školy sa uskutoční za prítomnosti dieťaťa. Zápisu sa s dieťaťom zúčastnia obaja rodičia.

  Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou a materskou školou komunikovať elektronicky, prihlášku vyplní priamo pri zápise.


  Výber voliteľného predmetu je záväzný.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: